Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 101 til 150 fra 158

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Iflg Tirsgaard: fra kb Ringive 1859-89 ops 13: "Faddere: Pige, Ane Jensen Schou Hedeby, Gaardkone Karen Hansen Møller, Gaardmand Mathias Jensen begge Thyregod, Sognefoged Hans H. Jensen, Ringive, Gaardmand Thomas Mathiasen, Give."

Min tilføjelse: Obs Ane Jensen Schou er datter af Petreas første mand (Jens Schou Nielsen) fra hans første ægteskab med Sara Madsdatter. 
Møller, Embedslæge Jens Skov Christensen (I659)
 
102 Ifølge Folketællingen for Lindeballe fra 1834, er Mads Hansen 52 år, gift med Mette Kirstine Olesdatter på 28 og har børnene:
Sara Hansen 9
Hans Peter Hansen 8
Ane Margrethe Hansen 7
Ole Hansen 5

Ved at studere deres fødselsdata i Kirkebogen for Lindeballe 1824-1859 (meget svær at tyde) kan jeg ikke få moderen til at passe med Mette Kirstine Olesdatter.

Er Sara's mor Karen Pedersdatter også mor til de andre 3 og er hun død mellem 1829 (hvor Ole er født) og folketællingen i 1834?

 
Madsdatter, Sara (I597)
 
103 Ifølge min fars note skulle Kirstens far være Poul Larsen (og hendes navn være Kirsten Poulsen eller Kirsten Larsdatter) fra Pollerup - men det kan jeg ikke finde i kirkebogen, hvor kun fornavne er anført, og den eneste Kirsten jeg kan finde omkring 1920 med forældre i Pollerup er hende her. Ifølge folketællingen fra Vindebæk 1850, hedder hun Kirsten Larsen, er 30 år og født i Kjelbye Sogn. Larsen, Kirsten (I684)
 
104 Ifølge min fars noter hed Ellen Kirstine Andersens mor Marie, men ifølge FT 1845 for Vendebek Bye, hedder hun Mette Kirstine Jørgensen og er 26 år i 1845, dvs hun må være født i 1819, hvor jeg også finder hende i Kirkebogen, men har svært ved at tyde forældrenes navne, mener dog at faderen hedder Jørgen Hansen. Men jeg kan ikke spore eller følge dem i folketællingerne på DDD - mangler dog at gennemse de affotograferede folketællinger på AO.[Inger] Jørgensen, Mette Kirstine (I680)
 
105 Ifølge min fars notesbog (kilde [1]) finder jeg:
Jacob Justesen f. 23.3.1857, d. 12.9.1914.
Marie Justesen f. Schou f. 27.2.1862, d. 29.11.1902 (men ifølge kirkebogen er Mette Marie født 28.2.1862).
Johan Justesen f. 1.6.1886, d. 15.1.1921.
Men hos Tirsgaard finder jeg ud af at der nok står Johanne, og at der er flere søskende. Så grundstammen i resten af oplysningerne om Mette Marie kommer fra Tirsgaard, der gemmer på langt flere oplysninger om Mette Maries børnebørn - AT VENDE TILBAGE TIL OG GÅ VIDERE MED! 
Schou, Mette Marie Jensen (I612)
 
106 Ifølge min fars optegnelser skulle Kristen Nielsens hustru og mor til Ane Kirstine Kristiansdatter være: Karen Madsdatter, men hende kan jeg ikke finde noget om - derimod ser det ifølge Aurelia Clemons ud aom om at Kristen har været gift med:
1. Maren Olsdtr i Tostenes, som døde 9 maj 1775
ch: Karen Andersdtr 20 år i 1775 (f. 1755?)

2. Kirsten Mortensdtr i Tostenes, som døde 25. feb 1785
ch: Peder Jørgensen 42 år i 1785 (f. 1743?)
til søs borte af landet i 4 år.
Karen Jørgensdtr (død)

Det stemmer ikke rigtigt!
Jeg nøjes med at anføre Gyte Christophersdatter som hustru og mor
 
Nielsen, Kristen (I152)
 
107 Ifølge Tirsgaard er Jens Rasmusen Fæster.
Ved den første folketælling i 1787 finder jeg under Hedeby 2 (af 3 gårde)(se billede af folketællingen nederst på siden):
Jens Rasmusen - husbond, 50, 2. gang gift, Bonde og Gaardbeboer (ifølge Kirkebogen er han født i 1742 og kan derfor kun være 45 år i 1787)(Inger)
Anna Christensdaatter, kone, 46, gift 1 gang
Catharina Jensdaatter, barn af 1. ægteskab, 14, ugift
Rasmus Jensen, 11, han og følgende er ægte børn af 2. ægteskab,
Christen Jensen, 9,
Niels Jensen, 3,
Maren Jensdatter, 1,
Kirsten Jensdatter, 8.
Desuden bor på gaarden enkemand Lars Iversen (der var fadder ved Niels Jensens dåb) og hans 3 børn på 3, 4 og 5 år.
 
Rasmusen, Fæster Jens (I610)
 
108 ifølge Tirsgaard. Det burde være AO Kirkebog Ringive mv 1719-1795 opslag 291, men jeg kan ikke tyde det for nærværende (marts 2011- Inger) Rasmusen, Fæster Jens (I610)
 
109 Indkomst opgjort til 500 kr. Karen Augusta bor lige ved siden af hun tjerner 850 kr NIELSEN, Jens Michael (I67)
 
110 Jeg bliver opmærksom på Anes eksistens ved fund af en lap papir, hvor min far har anført: Ane, Jens Skou, Laust Christian. Da jeg genkender de to sidste navne, begynder jeg at søge efter Ane.
Jeg finder hendes fødsel i AO kb Ringive 1815-26 opslag 13.
Derefter søger jeg hendes konfirmation, men finder hende ikke.
Til gengæld finder jeg hende på AO i den store kirkebog for Ringive Sogn 1826-1862 under døde:
opslag 174: 1831 død 27 Januar, 14 3/4 år gammel (datter af Niels Jensen Heddebye og hustru Ane Jensdatter) 
Nielsdatter, Ane (I606)
 
111 Jeg har fået oplyst at min farmor Kirsten Schou, født Johansen, er død på alderdomshjemmet i Ordrup 18. januar 1946, og blev begravet på Ordrup Kirkegaard, men jeg kan ikke finde hende i kirkebogen for Gentofte sogn 1945-1948.
Døde i Ordrup Sogn ophører før 1846, heller ikke for Hellerup eller Maglegård var der noget at hente. så ... 
Johansen, Kirstine (I608)
 
112 Jeg har svært ved at læse forældrenes navne, men det ser ud som om faderen hedder Jørgen Hansen - jeg kan dog ikke finde familien i folketællingerne DDD Jørgensen, Mette Kirstine (I680)
 
113 Jeg var stødt på flere breve til min far Johannes Schou fra kusine Anna Møller fra Varde, men jeg havde svært ved at få hende placeret som kusine.
Det viste sig at Anna er datter af min farmors halvsøster og er gift med min farfars halvbror - altså dobbelt i familie og derfra linket fra Møn til Varde (Inger) 
Møller, Anna Kirstine (I14)
 
114 Jens var født i julen og fik derfor mellemnavnet Jul. Deraf kommer det senere slægtsnavn Juul-Olsen.
Hans forældre flyttede en del omkring, ved Jens fødsel boede de på Frederiksberg. Muligvis var faderen medejer af et værtshus. Da Jens er et par år gammel bliver faderen kroejer i Haarlev.
Gårdejer Hans Jensen og hans hustru Ane Marie født Hemmingsen på Brændskildegården, er en af byens store gårdejere. Familen Jensen er barnløse. Jens bliver derfor plejebarn på gården, plejeforældrene er da 39 og 41, da Jens er 3 år. Hans forældre fraflytter byen og køber Faxe hotel.
Måske har hans forældre fået mulighed for dette i forbindelse med hans søn bliver plejebarn?
Jens arver gården efter sine plejeforældre, men har kontakt til sine rigtige forældre igennem hele sin levetid, bl.a. er hans far fadder ved Jens Viggos dåb. 
Juul-OLSEN, Jens (I33)
 
115 Johannes var i lære i Askov Boghandel fra 15-4-1908 - 1912.
Efter at have været medhjælper i Roskilde, Nykøbing Mors og Stege, kom han til Charlottenlund i Anton Andersens Boghandel 1915. Overtog ved Anton Andersens død bogladen d 1-1-1927 efter at have været dennes Kompagnon i nogle Aar.
(afskrift af note fundet i gamle papirer - ser ud til at være skrevet (af Doris) som udkast til nekrolog efter Johannes' død)(Inger) 
Schou, Boghandler Johannes (I537)
 
116 Karen Marie voksede op som enebarn på en stor gård. Det siges hun aldrig lærte at bestille noget. Da hun blev gift fulgte en ældre tante med der overtog arbejdet? Viggos børnebørn kunne ikke lide hende, fordi hun ikke regnede dem, da det var gået hendes søn så ilde. KNUDSEN, Karen Marie (I34)
 
117 kilder: kopi af vielsesattest (udfærdiget 20/10 1913) (fra min fars skatkiste) samt Kirkebog 1868-1891 for Keldby sogn - opslag 201:
'Ungkarl, Forpagter Niels Jensen Schou af Ringgive, søn af Sognefoged og Gaardmand Jens Skou Nielsen og Hustru Petrea Ane Jensen af Ringgive. født i Hedeby 19 September 1857, døbt 10 Nov s.a. og konf. i Give Kirke 1871 - 25½ Aar
og
Pige Kirstine Johansen, Datter af Gaardmand Johan Madsen og Hustru Ellen Kirstine Andersdatter af Pollerup (resten utydelig, konf 1875) 21 3/4 år. 
Familie F213
 
118 Kirkebog for Keldby 1868-1891 opslag 163:
Kirstine Johansen af Pollerup. Forældre: Grmd Johan Madsen og Hustru Ellen Kirstine Jørgensdatter i Pollerup. Konfirmanden født 22 Aug 1861 i Pollerup - døbt i Kirken 27 Octb s.a.

 
Johansen, Kirstine (I608)
 
119 Kærester: Kenneth var forlovet med en pige, hun blev efterfølgende gift med Axel som Doris var forlovet med.  JUUL-OLSEN, Kenneth (I39)
 
120 Lønen opgjort til 850 kr NYMAND JØRGENSEN, Karen Augusta (I68)
 
121 Mandtalslisten for hovedskat 1645: i Stubberup:
Jens Lauridsen og hans hustru

Brn: Hans Jensen 12 r
Margrethe Jensdatter 9 -
Laurids Jensen 6 -
Mette Jensdatter 4 -
Peder Jensen 1 -
Tjenestepige: Margrethe 21 år 
LAURITSEN, Jens (I370)
 
122 Min fars noter, der hvad angår mormoderen og hendes familie er fuldstændig mangelfulde (Inger) Familie F237
 
123 Navnet Skou (i forskellige stavemåder) stammer fra Anes familie (juni 2021 Inger) jensdatter, Ane (I607)
 
124 Navneændring til Barfred NIELSEN, Alfred (I570)
 
125 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. NYMAND, Majken Louise (I95)
 
126 Nekrolog fra www.au.dk
Lektor ved Musikvidenskabeligt Institut Karen Juul-Olsen døde 26. januar 2003 efter længere tids sygdom, kort før sin 58 års fødselsdag. Aarhus Universitet, og Afdeling for Musikvidenskab i særdeleshed, har dermed mistet en engageret og til det yderste loyal og pligtopfyldende medarbejder.

Karen Juul-Olsen tog nysproglig studentereksamen ved Viborg Katedralskole i 1963. Herefter fulgte frem til 1971 studier i Musikvidenskab ved Aarhus Universitet, men allerede dengang stod sangen hendes hjerte meget nær, hvilket resulterede i en ssupplerende eksamen som statsprøvet musikpædagog i sang ved Det Jyske Musikkonservatorium 1974. Karen Juul-Olsen var i perioden 1971-77 adjunkt ved Viborg Amtsgymnasium, hvorefter hun blev ansat ved Musikvidenskabeligt Institut, først som adjunkt i 1977 og senere som lektor fra 1981. Karen Juul-Olsen kunne således fejre sit 25 års jubilæum som ansat ved instituttet i efteråret 2002.

Karen Juul-Olsens hovedområde var sangstemmen og dens funktionsmåde i teori og praksis, og hun underviste i såvel solosang som stemmeteori. Som forsker var hun initiativtager til et forskernetværk for nordiske stemmeforskere. Hun udviklede fagets teoretiske sider og efterlader sig et næsten færdigt manuskript til en bog om stemmeteori. Som underviser var hun særdeles respekteret og dybt engageret i sit faglige område og kæmpede for dets overlevelse som en uundværlig del af den musikvidenskabelige uddannelse. Karen Juul-Olsen holdt også flittigt sine egne kunstneriske færdigheder vedlige, og hun deltog ofte aktivt ved koncerter som sopransolist og korsanger.

Karen Juul-Olsen havde en særlig fornemmelse og interesse for administrative arbejdsområder, og dette resulterede bl.a. i, at hun i 1988 afsluttede en uddannelse som Master of Business Administration ved UCLA, USA. Hun var i lange perioder skiftevis institutleder og formand for studienævnet ved Musikvidenskabeligt Institut, ligesom hun i en længere periode var formand for Det Humanistiske Fakultetsstudienævn (senere Studieudvalget). Hendes ledelse var præget af stor ansvarsbevidsthed kombineret med loyalitet og menneskelig indsigt.

I de senere år var Karen Juul-Olsen dybt engageret i universitetspædagogik, og hun planlagde og underviste på adskillige universitetspædagogiske kurser. Som formand for Universitetspædagogisk Udvalg og Universitetspædagogisk Udviklingsenhed har hun i høj grad medvirket til, at universitetet har valgte opslå fire universitetspædagogiske stillinger til besættelse i foråret 2003. Man kunne have undt hende den glæde at være med til at færdiggøre dette værk og opleve stillingerne besat.

Karen Juul-Olsen døde så at sige midt i livet. Sygdommen satte sine tydelige spor og tog gradvist kræfterne fra hende, men hun var til det sidste medlevende i faglige og kollegiale forhold. Instituttets sociale dagligdag lå hende meget på sinde, og hun var altid klar til en kollegial snak af såvel faglig som mere personlig karakter.

 
JUUL-OLSEN, Karen (I540)
 
127 Niels Kristian, som er bror til Ingeborg, blev gift med Dagmar, som er søster til Jens Viggo. Familie F197
 
128 Obs Jens Skov Christensen Møller er den 'onkel Schou' som min farbror Jens omtaler i et brev til min far, hvilket fik mig til at gå videre på opdagelse, da jeg ikke lige kunne lokalisere nogen 'onkel Schou' på de sider jeg var stødt på - og sådan fandt jeg Christian Tirsgaard (Inger) Møller, Embedslæge Jens Skov Christensen (I659)
 
129 Officiel Biografi: JUUL-OLSEN Kenneth landsdommer; f. 19/6 1921 i Haarlev; søn af arbejdsmand Viggo Juul-Olsen (død 1971) og hustru Ingeborg f. Nielsen (død 1968); gift 16/7 1944 m. Tove J-O.. f. 7/10 1920 i Karise, datter af bagermester Ove Hansen (død 1938) og hustru Ellen f. Lindhardt Larsen (død 1955). Student (Rungsted) 1939; cand. jur. 1944; politifuldm. i Kbh 1944-45: kst. fuldmægtig hos statsadvokaten for Kbh 1945; fg. sekretær i justitsministeriet 1945, sekretær 1950, fuldmægtig 1955; kst. dommer i vestre landsret 1955; dommer i vestre landsret 1957; tili, sekretær i justitsministeriets færdselsudvalg 1949-55, i udvalget ang. fællesnordisk færdselslovgivning 1950-51 og i udvalget ang. fællesnordisk lovgivning om spirituspåvirkede motorførere m. v. 1953-54; justitsmin.s tilsynsforende med Thisted Amts Landbygningers Brandforsikring 1959-70; fra 1964 medl. (supleant for formanden) af den særlige kommission til opklaring af flyveulykker. Censor ved Århus universitet i juridiske fag 1965-71. Medl. af Viborg byråd (Socialdemokratiet) 1962-70; medl. af tilsynsrådet for Viborg Byes og Omegns Sparekasse 1966, formand 1971; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen Midtjylland og næstformand for forretningsudvalget 1972; medl. af tilsynsrådet for Sparekassen SDS 1973. Adresse: B S Ingemannsv. 7,8800 Viborg.
 
JUUL-OLSEN, Kenneth (I39)
 
130 oplysning fra Tirsgaard.dk Rasmusdatter, Zidsel (I642)
 
131 Oplysning fra Tirsgaard.dk :
Dom 1 post Epiphanias hafde Niels Mortensen i Bexgaard et barn til daab som blef kaldet Anne Marie. Frembaaren af Hans Møllers hustru i Ulkiær Mølle. Dens faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Fester Sørensen i Byllund, Jens Hansen i Bexgaard, Birgitte Michelsdatter i Liden Hestlund og Marie Pedersdatter i Give. 
Nielsdatter, Anne Marie (I641)
 
132 oplysning fra Tirsgaard.dk, der henviser til http://ahrenkiels.dk/toldsted/ Rasmusdatter, Zidsel (I642)
 
133 Oplysning modtaget fra Jens' barnebarn Inés Magdalena 5.4.2011 efter det er lykkedes at genetablere kontakten til familien i Argentina (takket være Zakia) Schou, Indkøbschef Jens (I609)
 
134 Oplysning modtaget fra Titas barnebarn Inés Magdalena 5.4.2011 efter det er lykkedes at genetablere kontakten til familien i Argentina (takket være Zakia) Enevoldsen, Ana Cecilia Ines (I580)
 
135 Oplysninger om aner til min far, Johannes Schou, er primært inspireret af fund af gamle breve og dokumenter i forbindelse med flytteoprydning 2010-11, hvilket fik mig til at google min argentinske kusine Ines Schou, som vi desværre har tabt forbrbindelsen med. Derved dumpede jeg ned hos www.acslaegt.dk og senere, da jeg googlede min oldemor, Petrea Ane Jensdatter, fordi oplysninger i gamle breve kaldte på supplerende information, dumpede jeg bl.a. ned hos www.tirsgaard.dk, der viste sig at have familiefællesskab og samarbejde med acslaegt - der begge bl.a. omhandler min fars familie på fædrene side. - De her fundne oplysninger har jeg sammenholdt med noter fundet i min fars begyndelse til et slægtskartotek - og alt sammen gradvis verificeret ved opslag i folketællinger og kirkebøger (så vidt jeg kan tyde skriften).
Faktisk startede puslespillet med fundet af et gammelt papir som er et udkast til Skifte fra min tipoldefar Niels Jensen, et dokument som Ulla hjalp mig med at tyde (findes tilknyttet Niels Jensen (Person ID I603) - i papiret nævnes en bror Laust Christian til min oldefar Niels Skou. Både acslaegt og tirsgaard har Niels Skou som eneste barn af Niels Jensen - hvilket ikke var tilfældet da jeg begyndte at grave i arkiverne (Inger) 
Schou, Boghandler Johannes (I537)
 
136 Oplysninger om Johan Madsens hustruer og børn stammer delvis fra min fars optegnelser, delvis fra Farmors Bog Madsen, Johan (I677)
 
137 optræder i folketælling 1840 kan ikke finde hende i kirkebogen LARSDATTER, Anne Marie (I434)
 
138 Overtog Keldbylille nr. 4 efter svigerfaderen Jrgen Christensen.

Begravet med ceremonier. 
NORDBO, Peder Andersen (I391)
 
139 P.J blev uddannet ved landbruget og tjente bl. a på Bejsnapgaard i Lindbjerg. Ved giftermålet overtog han G.L´s fødehjem i Agersnap. Han døde ude på marken, dræbt ved et lynnedslag (kopieret fra acslaegt) Jensen, Peder (I675)
 
140 PARADOKS:
Efter at have søgt og ledt i mange dage, først for at finde ud af hvem der var forældre til de to gamle kusiner Sara og Maria Eriksen, dernæst for at finde ud af hvem der kunne være mor til Maria fra Sverige og hendes søstre Anna og Gerda, og da jeg nåede frem til at det måtte være kusine Jenny, så at forsøge at finde ud af hvem hendes forældre var osv osv.
Og så åbner jeg tilfældigvis fars gamle notesbog igen, og ud kommer en seddel, hvor der blandt en masse andre navne og uden klar sammenhæng står:

Ane Jensen Jens Eriksen
Sara
Maria
Thue Madsen
Laura Jenny Schou Eriksen

Det er med min fars familieoptegnelser for en stor del sådan at genkendelsen giver mening, men da jeg første gang så de spredte noter var det svært at se sammenhængen.
 
Familie F217
 
141 Peder Jensen blev gift den 30 oktober 1863 om han da var indkaldt, og derfor blev gift inden afrejsen vides ikke, han blev såret ved stormen på Dybbøl Skanse den 18 april 1864, hvor han fik en kugle gennem det ene øje, han kom hjem og var husmand i Kokborghuse da kan døde den 19 jan. 1867 som følge af krigsskaden. Næsten 2000 danske mænd mistede livet i 1864.
(kopieret fra kilde 3, Tirsgaard) 
Jensen, Peder (I670)
 
142 Peder Jensen deltog i krigen 1864 og blev såret den 18 april, da Danskerne gik fra Dybbøl til als. En af preusernes kugler ramte ham i hovedet, den gik ind bag øret og tog den ene øje. På kirkegårdsmuren i Thyregod er der indmuret en mindetavle over PJ. Ved sin død benævnes PJ som husmand i Kokborghuse (kopieret fra kilde 2, Kjær Hansen) Jensen, Peder (I670)
 
143 Petreas børn af ægteskabet med Christen Hansen Møller har som primær kilde Christian Tirsgaard, og for Petreas aner har jeg som primære kilder anvendt både Anders Kjær Hansen, Christian Tirsgaard og Hanne B. Stegemüller - i afventen på at jeg selv når til at arbejde med detaljerne (Inger) Jensdatter, Petrea Ane (I601)
 
144 Rimeligvis fdt fr 1600, men hans herkomst er ikke fundet. Han var grdmandi Aalebk, Borre Sogn, og nvnes som sdan bl.a. 1657, 1660, 1661 og 1663.Han har nppe nognesinde selv vret skrdder, men har haft navnet fra en afsine forfdre.
I en liste over Kvægskatten 1657 oplyses det, at Peder Hansen Skrædder pådet Tidspunkt drev 2 gårde i Aalebæk, og disses samlede antal af Heste,Køer og Ungkvæg var da 15 stk. Det samlede antal af Svin, Får og Lam var29 stk., og derudover havd e han 2 bistokke. Kvægskatten for disse dyrblev ialt ansat til 1 Rdl. 3 Mark og 11 Skilling.
Om disse ca. 20 Gårde i Aalebæk hedder det i en fortegnelse fra 1660 omGodsets tilstand, at 3 Gårde var afbrudt og de, 1 gård ditto, og 2 gårdevar halvt afbrudt og øde.
Et Tingsvidne af 23/4 1663 til Møns Vestre Herredsting beretter, at 4Gaarde i Aalebæk er Øde, og at de fleste af de øvrige var i en megetdaarlig tilstand. Kun om Peder Hansen Skrædders Gaard og en anden Gaardhedder det, at de er "vel byg t og velbesat".
Peder Hansen Skrædders Hustru hed Maren Pedersdatter, og i Ægteskabetfødtes følgende Børn:
1: *Hendrich Pedersen, var 24 år i 1645, altså født ca. 1621. Han BlevGårdmand i Sømarke og gift med Maren Pedersdatter.
2. Anna Pedersdatter, var 18 år i 1645, og altså født i ca. 1627.
3. Jens Pedersen, var 17 år i 1645 og altså født i ca. 1628.
4. Peder Pedersen, var 13 år i 1645 og altså født ca. 1632.
Desuden nævnes entjenestepige ved Navn Inger Hansdatter, der var 14 år i1645 og saaledes født ca. 1631.
NB! Ovenfor nævnte aldersangivelser findes i i en Liste over Hovedskat(Skat på hvert Hoved) fra 1645.
Peder Hansen Skrædder nævnes sidste gang 1663.

Adresse :
Raabymagle 
SKRÆDDER, Peder Hansen (I421)
 
145 Ringgive kirkebog 1826-1862 opslag 179 - det ser ud som om der står 'død af edring' (hvad er det?) jensdatter, Ane (I607)
 
146 Sara er som skik var opkaldt efter faderens afdøde hustru (ifølge Tirsgaard) Schou, Sara Jensen (I611)
 
147 Se Tirsgaard for uddybende note Pedersen, Jens Christian (I664)
 
148 Sn af Anders Andersen og Kirstine Jensdatter i Stege?
Traditionen p Mn siger at navnet NORDBO har vret brugt af folk, der komfra en Nyord. Det m vi lade st uimodsagt, men s langt tilbage som vi harfundet slgtninge med Nordbonavn har vi ikke konstateret nogen relationertil øen.
Ved søgning i skattemandtallet 1645 findes ingen på Nyord, som nærværendeAnders Nordbo kan være søn af. Derimod Anders Andersen i Stege, VesterFjerding, kan være sansynlig. Her ses Anders på 9 år.
Anders Nordbo ses først i Keldbylille 1664, hvor det afErstatningskommissionen siges: Anders Norboes Gadehus er ved Magt.
Han har formentlig overtaget gården gl. nr. 5 omkring 1670, fra HemmingLauridsen, som var kendt under betegnelsen: "Gamle Hemming".
I Plessens Erstatninger 1705 læses:
Anders Andersen ved gård alle 12 år. Anders Andersen lever. HustruenDorthe Pedersdatter er død. Han tilkommer det halve,
som han modtog. Den anden halvdel tilkommer den salig hustrus med AndersAndersen sammen avlede børn, som er.
1) Anders Nordbo i Tøvelde.
2) Jens Nordbo i Pollerup.
3) Peder Andersen i Keldbylille.
4) Hans Andersen sst.
5) Inger Andersdatter, Gift Bertel Rasmussen i Keldby.
6) Boel Andersdatter, Gift Peder Larsen i Pollerup.
7) Kirsten Andersdatter, Gift Jens Andersen i Pollerup.
8) Anne Andersdatter, Gift Jens Pedersen i Nyborre.
9) Margrethe Andersdatter.
10) Karen Andersdatter.

Nr. 5 i Keldbylille: Hans Andersen.
Hartkorn: 5 td. 4 skp.
Besætning: 5 bæster, 6 køer, 2 ungnød, 8 får.
Bygning: Nordre længde 22 fag - fattes tømmer til 2 nye fag. Tillægges 8Rdl. til reparationstømmer.
Forstrakt med 2 td. 4 skp. rug, 4 td. byg, 2 skp. havre, 2 skp. ærter og½ læs hø.

Adresse : Keldbylille gl. nr. 5, matr. nr. 16, Møn. 
NORDBO, Anders Andersen (I378)
 
149 Som det fremgår af faderen Niels Jensens udkast til skifte (se 'Dokumenter' nederst på siden), må Laust have været alvorligt syg eller svækket på et tidspunkt - hvornår papiret er skrevet vides ikke.
Jeg kan følge Laust i folketællingerne som boende sammen med familien i Hedeby (på Midtgård?)
FT 1834: Laust er 10 år
FT 1840: Laust er 16 år (storebror, Jens Skou der nu er 19 år, bor der ikke i denne folketælling.
FT 1845: Laust er 21 år hvor faderen Niels Jensen 62 år stadig står som gårdmand og moderen Ane Jensdatter 54 år stadig som hans hustru, og hvor Jens Skou er 24 år og igen hjemmeboende.
FT 1850: Laust er 25 år og ugift - nu er Jens Skou Nielsen Gårdmand, 29 år, gift med Sara Madsdatter 25 år og de er forældre til Ane Jensen Skou på 2 år. Niels Jensen er nu aftægtsmand på 68 år (hans hustru Ane Jensdatter døde i 1846).
FT 1855: Laust er 30 år, stadig hjemmeboende og ugift - Faderen Niels Jensen døde i 1851, Jens Skou Nielsen er stadig Gårdmand, 33 år og enkemand (hans hustru Sara døde i 1853) deres datter Ane er nu 6 år.
FT 1860: Laust er 36 år, bor fortsat på gården i Hedeby, stadig ugift. Enkemand Jens Skou er i 1856 blevet gift med Petrea Ane Jensdatter, og de har fået 2 børn: Niels Jensen Skou (min farfar) 3 år og Sara Jensen Skou 1 år. Jens Skou's datter af første ægtskab Ane, bor der stadig, nu 12 år gl.
FT 1870: I denne folketælling er alt ændret:
Jens Skou døde 41 år gl i 1862, og Petrea giftede sig igen i 1864 med Christen Hansen Møller.
Hverken Laust eller Ane Jensen Skou bor nu i Hedeby.
I mellemtiden har jeg fundet en note fra min far, der oplyser at Laust dør i 1874 i Stilbjerg, hvilket stadig er Ringgive sogn, men den lokalitet kan jeg ikke finde i folketællingen. Jeg kan regne ud at han må være ca 45 år gl og pløjer hele folketællingen igennem - og finder ham i Elkjær (hvilket stemmer med at han i kirkebogen for hans død står som: Gårdejer, Elkjær Mark. I denne folketælling (1870) står han opført som Laurits Nielsen, 45 år, ugift husfader, landmand, og sammen med ham bor som eneste anden person: Ane Jensen Skou, 21 år, ugift Broderdatter, husjomfru.
(Inger)

 
Nielsen, Laurits Christian (I605)
 
150 som faddere kan jeg bl.a. tyde Poul Larsen, Pollerup, som iflg farmors bog er bror til Kirsten Larsen, og havde fødegården i Pollerup indtil Johan Madsen købte den af ham for at undgå at den kom på tvangsauktion. Johansen, Mads Peter (I687)
 

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.4, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2021.

Opdateres af Inger.